Projelerimiz2019-03-04T14:54:06+00:00

Projelerimiz

FIRST® LEGO® League Open International Turkey 2019 – İzmir 22-25 Mayıs 2019

Bilim Kahramanları Buluşuyor programının 15. yılında, fuarizmir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde INTO ORBIT sezonunun uluslararası turnuvalarından birine ev sahipliği yapılacaktır.

22-25 Mayıs tarihleri arasında fuarizmir’de düzenlenecek olan FIRST® LEGO® League Open International Turkey 2019; 70’ten fazla ülkeden, 100’den fazla takımı misafir edecektir. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar ve gençler; birbirleriyle tanışma şansı yakalayacak, INTO ORBIT: Uzay Serüveni temasına dair projelerini paylaşacak, bilimsel çalışmalarını kutladıkları ve doyasıya eğlendikleri dört gün geçirecekler.

Uluslararası turnuvanın detayları için: FIRST® LEGO® League Open International Turkey


Merak Makinesi

Bilim Kahramanları Derneği’nin Boeing desteği ile yürüttüğü Merak Makinesi projesi; çocukların sorgulama, problem çözme becerilerini geliştirip yaratıcılıklarını harekete geçirerek mühendislik ve bilime olan ilgilerini arttırmayı amaçlamaktadır.

Ocak 2016’da başlayan proje kapsamında, devlet okullarında yapılan etkinliklerle çocukların gönüllüler rehberliğinde, basit geri dönüşüm malzemelerinden havacılıkla ilgili tasarımlar ortaya koymaları ve yaptıkları tasarımın ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını daha detaylı kavramaları, böylelikle bu alana ilgi duymaları hedeflenmektedir.

Üniversite öğrencilerinin gönüllü desteği ile devlet okullarında uygulanan projede, çocuklar, 5 hafta boyunca aldıkları tasarım içerikli modüllerin sonunda gerçekleşen aile-çocuk şenliğinde, yapmış oldukları çalışmaları yetişkinlere sunmaktadırlar.

Proje gönüllüleri, katılacakları 2 günlük yüz yüze eğitim sonrası, 5 hafta boyunca, haftada 1 gün 3 saatlerini ayırarak, belirlenen okullardaki çocuklarla buluşup modülleri gerçekleştirmelerine rehberlik etmektedirler.

Proje, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul’un yanı sıra İzmir ve Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nda da aktif olarak uygulanmaktadır.


Kızlar Bilimle Buluşuyor

Kızlar Bilimle Buluşuyor projemiz Sivil Toplum için Destek Vakfı bünyesindeki Çocuk Fonu tarafından, Turkey Mozaik Foundation desteğiyle hayata geçiriliyor. Şubat ayında başlayan “Kızlar Bilim ile Buluşuyor” projemiz ile 6-10 yaş arasındaki çocuklara bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik becerileri (STEM) kazandırmayı, kodlama alanında farkındalık yaratmayı, proje geliştirme, takım çalışması, sunum yapma gibi alanlarda da deneyim kazanmalarına fırsat veren Minik bilim Kahramanları Buluşuyor / FIRST LEGO League Jr. programımızın kapsamında farklı şehirlerden 12 kız takımını desteklemeyi hedefliyoruz. Bu proje özelinde kendi imkanları ile bu tür STEM projelerine katılma imkanı olmayan devlet okullardan tamamı kızlardan oluşan takımlar kurma fırsatı elde etmekteyiz. Böylelikle hem devlet okulları tarafında fırsat eşitliğini sağlamaya çalışıyor, hem de kız çocuklarının bilimsel etkinliklere katılımı konusunda onları teşvik etme fırsatı elde etmeyi amaçlıyoruz.

Allianz Soma’da

Allianz Türkiye, “Allianz SomaDA” kapsamında, Soma çevresinde, olaydan etkilenen 6 ilçedeki 16 okulun, Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasına katılımını sağlayarak; öğrencilerin normal hayata dönüşü desteklenirken, psikososyal ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlandı. Proje dahilinde, 34 gönüllü öğretmen ve 150 öğrencinin oluşturduğu 17 farklı Allianz SomaDA takımı 4 ay boyunca turnuvaya hazırlandı.

Turnuvaya hazırlık ve katılım süreçlerinin Somalı öğrencilerin üzerindeki etkilerini saptamak üzere uzman psikolog ve akademisyenler tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları turnuvaya katılan öğrencilere uygulanarak, betimsel analiz yöntemi ile elde edilen veriler Bilim Kahramanları Derneği tarafınca raporlandı.

Bu görüşmeler çerçevesinde hazırlanan raporda, bilimsel ve teknolojik çalışmaların, maden kazasının travmatik etkilerini azaltmakta olumlu katkıları olduğu belirlendi.
Hayatlarında ilk defa deneyimledikleri turnuvaların öğrencilere normal hayatlarına dönüş için katkı sağladığı, süreç boyunca kendilerini değerli hissettikleri, özgüven kazandıkları, eğlendikleri, artık daha mutlu, kararlı ve umutlu oldukları kaydedildi.

Raporda; robot programlama, tasarlama, jüri için sunum hazırlıkları gibi çalışmaların takım ruhunu geliştirdiği, okulda fen, matematik derslerine, sonrası için temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki mesleklere olan ilgilerinin arttığı belirlendi. Öğrencilerin bu proje ile farklı yeteneklerini keşfettikleri, problemlerle baş etmeyi öğrendikleri, sosyalleşmelerine katkı sağladığı, kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerini geliştirdikleri ayrıca sürecin öğrencilere öğrenmenin, keşfetmenin ve paylaşmanın kaybetmekten daha değerli olduğunu fark etmeleri konusunda da destek olduğu saptandı.

Bilim Kahramanları Gemlik’te Buluşuyor

Borusan Holding’in desteğiyle 2014 yılında Bursa’nın Gemlik ilçesindeki 100 çocuğa yönelik başlatılan “Bilim Kahramanları Gemlik’te Buluşuyor” projesi ile çocuklara bilimi sevdirmek ve bu alandaki farklı kariyer seçeneklerini tanımaları hedeflendi.

Bu proje kapsamında Gemlik devlet okullarında kurulan 10 takım, 2014-2015 sezonu Bursa yerel turnuvasını ziyaret ettiler. Robot atölyeleri ve proje sahnesi çalışmalarını yürüten takımlar 2015-2016 sezonunda “çöpe çözüm, çöple çözüm” temalı Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına katıldılar.

Hugo Boss’la Bilim Kampı

Bilim Kahramanları Derneği Hugo Boss desteğiyle, Hugo Boss çalışanlarının çocuklarına yönelik gerçekleştirilen 5 günlük Robotik Kampı’yla, çocuk ve gençlerin tasarım, robot ve kodlama becerilerinin geliştirilmesine ve bu alanlara ilgi duymalarını sağlamaya yönelik aktiviteler gerçekleştirmek amaçlandı.

Çocuklar ve gençler, bir hafta boyunca robot tasarlamayı ve programlamayı öğrenerek, Hugo Boss fabrikası için kumaş sayan, taşıyan ve kumaşları rengine göre ayıran robotik modeller geliştirdiler. Bir haftanın sonunda çocuklar, ailelerine eğitmenlik yaparak projelerine program yazmayı öğretip keyifli vakit geçirdiler.