Mali Tablolar

  • 2013-2014-2015 yılları işletme esasına göre tutulmuş olup, 2016 yılı itibariyle bilanço esasına geçilmiştir.