İşbirlikleri

FIRST LEGO League Türkiye Partneri

Bilim Kahramanları Derneği, Dünya’da FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ve LEGO işbirliğinde 100’ü aşkın ülkede uygulanan FIRST LEGO League programlarının Türkiye partneridir. FIRST LEGO League Challenge 2004, FIRST LEGO League Explore 2014 ve FIRST LEGO League Discover ise 2018 yılından beri Türkiye’de Bilim Kahramanları Derneği tarafından uygulanmaktadır.

World Robot Olympiad Association Türkiye Partneri

Bilim Kahramanları Derneği, Dünya’da 70’i aşkın ülkede uygulanan World Robot Olympiad programının Türkiye partneridir. Program Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye adıyla 2014 yılından beri Türkiye’de Bilim Kahramanları tarafından uygulanmaktadır.

Global Compact Türkiye

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder. UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

UN Global Compact’in Türkiye Yerel Ağı olan Global Compact Türkiye, 2013 yılından beri TÜSİAD sekreteryasında, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar.

Bilim Kahramanları Derneği sürdürülebilir bir gezegen hayalimize güç katmak amacıyla 2019 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir parçası oldu.

Detaylı bilgi için: https://www.globalcompactturkiye.org/

Adım Adım Oluşumu

Adım Adım, Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır.

Bilim Kahramanları Derneği 2019 yılından beri oluşumun bir parçasıdır.

Detaylı bilgi için: https://www.adimadim.org/

Açık Açık

Açık Açık, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platformdur.

Bilim Kahramanları Derneği 2017’den beri Açık Açık Platformuna üye bir STK’dır. Bağışçı hakları beyannamemize buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: https://acikacik.org/

Ulusal Gönüllülük Komitesi

Ulusal Gönüllülük Komitesi; gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 2012’de Birleşmiş Milletler’in girişimi ile başladı. Girişim sürecinde gönüllülüğün topluma katkılarının fark edilmesi, politika ve stratejilere dâhil edilmesi ve güçlenip çeşitlilik kazanması gibi üç temel hedef belirlenerek, 24 Nisan 2013 tarihinde Ankara’daki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıyla komite resmen kuruldu.

Bilim Kahramanları Derneği 2017’den beri komitenin bir üyesidir.

Detaylı bilgi için: https://www.ulusalgonullulukkomitesi.info/