Gönüllü Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler
Fotoğrafınız

Adres Bilgileri
Mesleki Bilgiler
Öğrenim Bilgileri
Gönüllülük Katkısı Sağlamak İstediğiniz Alanlar (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz)*
: Her yıl farklı illerde düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor Türkiye yerel ve ulusal turnuva öncesinde, sırasında ve sonrasında destek verir.

: Derneğin çalışma alanıyla ilgili projelerin yazılmasına, ulusal- uluslararası projelerin takibi ve proje hibelerine başvurulmasına ve uygulanan projelerin gerçekleştirilmesine gönüllü destek verir.

: Dernek Merkezinde veya şubede kişisel ve mesleki tecrübeleri doğrultusunda ofis faaliyetlerine yardımcı olur.

: Derneğin çeşitli çalışma alanlarında gerçekleşen organizasyon ve etkinliklerine gönüllü olarak yardımcı olur.

: Robotik Eğitimleri ve Tanıtım Toplantısının gönüllülere ve koçlara verilmesinde eğitmen olarak destek verir.

: Derneğin çalışma alanıyla ilgili projelerin takibi, araştırmalarının yapılması ve raporlaştırılmasına destek verir. Dernekle ilgili belgelerin çevirilerinin yapılmasına yardımcı olur.

: Derneğin iletişim faaliyetlerine ve Derneğin görünürlüğünün artması için gerekli iletişim çalışmalarına destek verir.

(*) Çevrimiçi Gönülülük çeşitleridir. Mekâna ve zamana bağlı olmaksızın Derneğin çeşitli çalışmalarına bilgisayar başından gönüllü destek verir.

Daha Önce Bilim Kahramanları Derneği'nin Herhangi Bir Organizasyonuna Katıldınız Mı?

Hayır EvetDaha Önce Herhangi Bir Gönüllü Çalışma Deneyiminiz Oldu Mu?

Hayır Evet

Çocuklarla Çalışma Deneyiminiz Var Mı?

Hayır Evet